Libros de Cabecera

Empreses i Cloud Computing

Jordi Torres i Viñals
Empreses en el núvol

Nota del editor: Nos complace ofrecer un extracto del libro Empreses en el núvol escrito por Jordi Torres i Viñals y publicado por Libros de Cabecera.

La crisi econòmica ha despertat l’interès de les empreses pel núvol com un mecanisme més per reduir costos. Sobretot per les petites i mitjanes que, en un moment que tenen un accés complicat al capital, el núvol d’Internet els hi permet reduir les inversions en la part d’informàtica mantenint la competitivitat.

També cal remarcar que aquest nou paradigma redueix el temps per portar un producte al mercat, aconseguint així que nous serveis puguin estar disponibles en qüestió d’hores. Mai s’ha viscut a la velocitat d’ara, i tot va tan ràpid que les empreses requereixen treure els productes al mercat el més aviat possible.

El Cloud Computing permetrà un canvi fonamental en la forma en què servim al poble nord-americà. Vivek Kundra, US Chief Information Officer

No s’ha d’oblidar que amb el núvol d’Internet apareixen un ventall de nous serveis que abans només podien permetre’s les grans empreses. Fent un símil futbolístic, el que realment ofereix el núvol d’Internet a la petita i mitjana empresa és jugar en la mateixa lliga que les grans. Evidentment, les grans empreses també estan interessades en els serveis del núvol d’Internet. Per a elles el principal interès és poder convertir les despeses fixes en variables, coneixent millor els costos reals de cada producte i minimitzant alhora els riscos financers en el llançament de nous productes o serveis. Ara bé, les grans empreses, que tenen més marge de maniobra en els recursos financers, són reticents a cedir la gestió del seu actiu més important, la informació. Per això sovint s’opta per «privatitzar» una part del núvol on s’hi mantenen les dades i els processos més sensibles. Per exemple, no són el mateix les dades dels clients d’un banc que les dades de vols que té una empresa que ven bitllets per Internet. Tot aquests aspectes de privacitat es tractaran amb més detall en el capítol 10.

També s’ha de tenir en compte l’administració pública, com una altra entitat interessada en beneficiar-se d’aquestes virtuts del núvol d’Internet. Darrerament, les diferents administracions públiques estan expandint els seus serveis digitals a la ciutadania. Ara bé, aquí també la sensibilitat de la informació és un tema clau i l’ús de parts privades del núvol sembla que serà la manera de poder adoptar aquest nou paradigma. A més a més, les administracions en general tindran un paper fonamental en l’evolució del núvol d’Internet, no només com a usuaris, atès l’alt nivell de despesa tecnològica que suporten, sinó com a ens reguladors que han de fixar les regles del joc d’aquest nou mercat.

Observem que la pressió per innovar de les empreses requereix poder disposar de serveis amb la rapidesa i quantitat necessaris. Una de les raons principals per adoptar el núvol d’Internet té a veure amb l’agilitat amb què els departaments informàtics i la resta de línees de negoci d’una empresa poden autoproveir-se dels serveis oferts a través del Cloud Computing. Això comporta que els terminis d’implantació d’una nova necessitat de l’empresa (la gestió dinàmica dels serveis, dels recursos de càlcul, d’emmagatzematge o d’accés a la xarxa) puguin veure’s reduïts significativament passant a minuts o hores, enlloc de setmanes o mesos. És a dir, les infraestructures TIC deixaran de ser el coll d’ampolla en la posada en marxa de nous productes o serveis.

En aquest sentit, un estudi fet al febrer del 2011 per CA Technologies reflectia que, per als professionals TIC espanyols, l’estalvi de costos era el principal avantatge del Cloud Computing. Però que la segona cosa més important era l’agilitat en l’obtenció de recursos, per davant de la modalitat de pagament per ús.

Un altre aspecte rellevant en una gran part d’aplicacions és el que s’anomena l’escalabilitat. Si es vol créixer en oferta, l’empresa ha d’invertir més en els seus recursos informàtics, en cas contrari es podria arribar a col·lapsar el sistema. Però, per exemple, en el supòsit que les vendes d’una empresa tinguin un cicle de temporada o basat en promocions especials, el que implica pics i valls enormes en l’ús dels recursos, pren molt d’interès el poder disposar d’un servei Cloud «elàstic». La flexibilitat en la disponibilitat permet emmotllar-se a la demanda real dels recursos, evitant el risc que aquests quedin infrautilitzats durant els períodes menys productius, i alhora sent capaç de suportat pics de treball imprevisibles.

Tot això comporta un estalvi en costos i en inversió significatiu, un aspecte crucial sobretot en el moment actual de restriccions econòmiques. Per això, aquest tipus de consideracions són una de les principals raons per introduir el Cloud Computing en un negoci, ja que en transformar la infraestructura d’un model de capital en un apartat més de la despesa operativa, s’ajuda a l’empresa a reduir el risc financer. El cost real del seu producte és calculable des de l’inici, enlloc d’haver d’invertir per respondre a una demanda que ni tan sols està garantida.

Sigue leyendo

Acerca del libro

Empreses en el núvol

Empreses en el núvol

Jordi Torres i Viñals

El Cloud Computing com a servei i infraestuctura estratègica i de futur per a les empreses, anali­tzat per un del millors exper­ts europeus en la matèria

Gastos de envío gratuitos para pedidos en España

Acerca del autor

Jordi Torres i Viñals

Jordi Torres i Viñals

Jordi Torres Viñals (1964) es ingeniero y doctor en informática. En estos momentos es catedrático en la Universidad Politécnica de Cataluña y dirige un grupo de investigación en el Barcelona Supercomputing Center donde lidera proyectos con empresas líderes del sector tecnológico. Cuenta con más de veinte años de experiencia en investigación y desarrollo en computación de altas prestaciones y sistemas informáticos paralelos y distribuidos.

En estos momentos su investigación se centra en lograr un mayor y más sostenible aprovechamiento de los recursos TIC en el escenario del Cloud Computing. Ha publicado más de un centenar de publicaciones en revistas, conferencias y libros dentro del área. Actua como experto en estos temas de la tecnología Internet para la Comisión Europea así como en el Think Tank Friends of Europa.

Utilizamos cookies para realizar medición de la navegación de los usuarios. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.